ბლოგი

ფორმულა უნივერსალი - მშენებლობისა და რემონტის პროცესის უმნიშვნელოვანესი პროდუქტი

ფორმულა უნივერსალი ელასტიური, მაღალი მედეგობის წებოცემენტია. ფიზიკური მახასიათებლების სრულად გამოვლენისთვის აუცილებელია პროდუქციასთან მუშაობის დროს დაცული იყოს ყველა ის სტანდარტი, რაც ნაზავის ტექნიკური სერტიფიკატითაა განსაზღვრული.

წებოცემენტის პრემიუმ ფორმულა ხარისხიანი მშენებლობისთვის

ფორმულა პრემიუმი  მაღალი ელასტიურობის მქონე წებოცემენტია. ფიზიკური მახასიათებლების სრულად გამოვლენისთვის აუცილებელია პროდუქციასთან მუშაობის დროს დაცული იყოს ყველა ის სტანდარტი რაც ნაზავის ტექნიკური სერთიფიკატითაა განსაზღვრული.

რას გულისხმობს EN 12004 სტანდარტი?

სამოქალაქო თუ ინდუსტრიული სამშენებლო პროცესი მოიცავს იმ ცვლადების ერთობლიობას, რომელიც წარმატებული პროექტის წინაპირობაა. ობიექტის, გარემოს ფორმირების, შენობის, ინტერიერის პროექტის შედგენა, მასში გეგმარებითი, მხატვრული და ფუნქციური საკითხების გადაწყვეტა, საინჟინრო-ტექნიკური, ტექნოლოგიური და სხვა ნაწილების დამუშავებასა და  დაპროექტებასთან ერთად უმნიშვნელოვანესია ხარისხიანი და გარემოსთან შესაბამისი სამშენებლო მასალის შერჩევა.

ფორმულას საწარმო

როგორ შევარჩიოთ წებოცემენტი?

სამშენებლო პროცესში მხოლოდ ხარისხიანი მასალა არაა მთავარი პირობა ნაგებობის თუ სარემონტრო სამუშაოების წარმატებით შესასრულებლად. სამშენებლო მასალის მიზნობრიობა მთავარი ცვლადია, რაზეც მომხმარებელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს.